Tupoksi Kepala Seksi Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan

 

Kasi Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.
b. Melaksanakan bahan pembinaan dan fasilitasi dan peningkatan aparatur kesbangpol dibidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
c. Mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data dan petunjuk teknis pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
d. Menyelenggaraklan mediasi dan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan eavalusai) di bidang ketahanan ideology wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
e. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dan bahan kerjasama dengan instansi lain melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan termasuk fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan narapidana G 30S/PKI.
f. Menyiapkan bahan dan penyunan laporan rencana kerja seksi.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atassan sesuai dengan bidang tugasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *